MISJA

Misją Notariusza Mariusza Cebulskiego
jako osoby zaufania publicznego, prócz
tego co należy do rzemiosła notariusza,
czyli prócz ubrania w język prawny woli
stających przed nim osób i przez to
wywołanie zamierzonych przez te osoby
skutków, jest – w ramach udzielanych nieodpłatnie porad prawnych – zwiększanie u osób,
które pragną skorzystać z usług tutejszej Kancelarii, świadomości prawnej, a przez to zrozumienia skutków dokonywanych czynności.