Rachunki

Konta Kancelarii do dokonywania płatności
Rachunek do wpłat na poczet wynagrodzenia notariusza, podatków i opłat sądowych

33 1020 2401 0000 0802 0482 6683

 

Rachunek depozytowy Kancelarii

38 1020 2401 0000 0602 0482 6691

Honorujemy płatności kartami płatniczymi VISA i MasterCard, Maestro – dotyczy
to opłat notarialnych wraz z podatkiem od towarów i usług.