Aleja Korfantego 25
44-100 Gliwice

tel.: 32 239 13 80
kom.: 608 451 132
kancelaria@notariuszcebulski.pl

Godziny urzędowania:

pon.: 10:30-17:30
wt.-czw.: 8:30-17:30
pt.: 8:30-15:30

Dokonanie czynności
o innej porze oraz
w innym dniu (sobota)
jest możliwe
po wcześniejszym
uzgodnieniu.

Oferujemy bezpłatny
dostęp do sieci WiFi oraz parking
dla naszych klientów.

Honorujemy płatności kartą.

Wizyta w Kancelarii i rozmowa z Notariuszem, jak też uzyskanie wszelkich informacji związanych
z interesującą Klienta czynnością, jest nieodpłatne, a jej koszt, to jedynie trochę czasu.

Notariusz Gliwice - kancelaria notarialna Mariusza Cebulskiego

Notariusz Mariusz Cebulski przynależy do Izby Notarialnej w Katowicach, a prowadzi swoją Kancelarię Notarialną w centrum miasta Gliwic przy Alei Korfantego 25, w niedalekiej odległości zarówno od Sądu Rejonowego w Gliwicach,
jak i Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Starostwa Powiatowego.

MISJA

Misją Notariusza Mariusza Cebulskiego jako osoby zaufania publicznego, prócz tego co należy do rzemiosła notariusza, czyli prócz ubrania w język prawny woli stających przed nim osób i przez to wywołanie zamierzonych przez te osoby skutków, jest - w ramach udzielanych nieodpłatnie porad prawnych - zwiększanie u osób, które pragną skorzystać z usług tutejszej Kancelarii, świadomości prawnej, a przez to zrozumienia skutków dokonywanych czynności.

JAKOŚĆ

Tutejsza Kancelaria gwarantuje wysoką jakość świadczonych czynności, zapewnia stronom profesjonalizm, precyzję i rzetelność, a także oferuje indywidualne podejście do każdego Klienta. Połączenie tych cech umożliwia Notariuszowi Mariuszowi Cebulskiemu sporządzenie czynności, która będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb jej Stron i zapewni optymalne dla Państwa rozwiązania, przy poszanowaniu prawa oraz zasad etyki, a także przy jednoczesnej dbałości, aby nie odejść zarówno od zrozumiałości jak i przejrzystości sporządzanych dokumentów.

KOMFORT

Kancelaria znajduje się na parterze budynku oraz dysponuje miejscami postojowymi dla swoich klientów, znajdujących się na dziedzińcu kamienicy. W celu jak najlepszego wypełniania przyświecających Nam wartości do Państwa dyspozycji pozostawiamy salę konferencyjną oraz 2 gabinety, co zapewnia możliwość jednoczesnej obsługi większej ilości osób, przy zachowaniu komfortu i poufności, podczas dokonywania czynności.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz ma obowiązek odmówić przeprowadzenia czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

 

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

W tutejszej Kancelarii Notarialnej czynności polegające na: notarialnym poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów dokonuje się na bieżąco. Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po uprzednim telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów w biurze notarialnym.Notariusz dokonuje czynności notarialnych zgodnie z art. 79 ustawy „Prawo notarialne”

OPŁATY NOTARIALNE

Wynagrodzenie notariusza, za dokonywane przez Państwa w naszej Kancelarii czynności, jest ustalane
indywidualnie na podstawie Państwa umowy z notariuszem. Maksymalna wysokość wynagrodzenia
regulowana jest przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r.
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U 2004.148.1564 z późn. zm.).
Czynności notarialne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wobec czego
do pobieranej taksy notarialnej doliczany jest podatek VAT wg obowiązującej stawki 23%.

Kancelaria notarialna pobiera opłaty za: wypisy i odpisy, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek spadków i darowizn oraz opłaty sądowe.

Wydawane przez notariusza wypisy mają moc prawną oryginału aktu notarialnego. Zgodnie z art. 110
ustawy Prawo o notariacie Wypisy aktu notarialnego wydaje się stronom aktu lub osobom,
dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym.

RACHUNKI KANCELARII

Konta Kancelarii do dokonywania płatności
Rachunek do wpłat na poczet wynagrodzenia notariusza, podatków i opłat sądowych

33 1020 2401 0000 0802 0482 6683

 

Rachunek depozytowy Kancelarii

38 1020 2401 0000 0602 0482 6691

Honorujemy płatności kartami płatniczymi VISA i MasterCard, Maestro – dotyczy
to opłat notarialnych wraz z podatkiem od towarów i usług.

 

DOKUMENTY

Zakres dokumentów wymaganych przy dokonywaniu poszczególnych czynności notarialnych
zależy od rodzaju i treści zamierzonej czynności, stanu prawnego oraz okoliczności faktycznych konkretnej
sprawy; w każdym przypadku jest on ustalany indywidualnie przez Notariusza lub pracownika kancelarii.

Osoba biorąca udział w czynności notarialnej powinna posiadać przy sobie ważny
dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu wydana cudzoziemcowi).

W celu sprawnego przeprowadzenia czynności notarialnej, prosimy o wcześniejszy kontakt z Kancelarią (osobiście, telefonicznie lub mailowo) celem ustalenia dogodnego dla Państwa terminu zarówno spotkania informacyjnego, jak i terminu czynności.

Kontakt

Lokalizacja Kancelaria Notarialna Mariusz Cebulski

Porada notarialna – kontakt

Jeżeli potrzebują Państwo porady notarialnej lub chcą skorzystać z innych usług notarialnych świadczonych przez naszą Kancelarię, prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny w celu ustalenia dogodnego terminu i godziny spotkania.

Nasze biuro notarialne otwarte jest od poniedziałku do piątku. Istnieje również możliwość dokonania czynności w sobotę po wcześniejszym skontaktowaniu się i umówieniu spotkania.

Kancelaria notarialna mieści się w Gliwicach przy Alei Korfantego 25. Klienci Kancelarii mogą korzystać z parkingu.

Aleja Korfantego 25
44-100 Gliwice

tel.: 32 239 13 80
kom.: 608 451 132

e-mail:kancelaria@notariuszcebulski.pl