Aleja Korfantego 25
44-100 Gliwice

tel.: 32 239 13 80
kom.: 608 451 132
kancelaria@notariuszcebulski.pl

Godziny urzędowania:

pon.: 10:30-17:30
wt.-czw.: 8:30-17:30
pt.: 8:30-15:30

Dokonanie czynności
o innej porze oraz
w innym dniu (sobota)
jest możliwe
po wcześniejszym
uzgodnieniu.

Oferujemy bezpłatny
dostęp do sieci WiFi oraz parking
dla naszych klientów.

Honorujemy płatności kartą.

Wizyta w Kancelarii i rozmowa z Notariuszem, jak też uzyskanie wszelkich informacji związanych
z interesującą Klienta czynnością, jest nieodpłatne, a jej koszt, to jedynie trochę czasu.

KANCELARIA NOTARIALNA MARIUSZ CEBULSKI – GLIWICE

Notariusz Mariusz Cebulski przynależy do Izby Notarialnej w Katowicach, a prowadzi swoją Kancelarię Notarialną w centrum miasta Gliwice przy Alei Korfantego 25, w niedalekiej odległości zarówno od Sądu Rejonowego w Gliwicach, jak i Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Starostwa Powiatowego.

MISJA

Notariusz Mariusz Cebulski dąży przede wszystkim do godnego wykonywania obowiązków, do jakich jest powołany z racji wykonywanego zawodu, zapewniając kompleksową pomoc notarialną. Ponadto jako osoba zaufania publicznego realizuje misję, którą jest – w ramach udzielanych nieodpłatnie porad prawnych – zwiększanie u osób pragnących skorzystać z usług tutejszej Kancelarii świadomości prawnej, a przez to zrozumienia skutków dokonywanych czynności.

JAKOŚĆ

Kancelaria w Gliwicach gwarantuje wysoką jakość świadczonych czynności, zapewniając stronom profesjonalizm, precyzję i rzetelność. Oferuje także indywidualne podejście do każdego Klienta. Połączenie tych cech umożliwia Notariuszowi Mariuszowi Cebulskiemu sporządzenie czynności, która będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb jej stron i zapewni optymalne dla Państwa rozwiązania. Jednocześnie wszystkie procedury są realizowane przy poszanowaniu prawa oraz zasad etyki, a także z dbałością o przejrzystość i zrozumiałość sporządzanych dokumentów.

KOMFORT

Kancelaria znajduje się na parterze budynku oraz dysponuje zlokalizowanymi na dziedzińcu kamienicy miejscami postojowymi dla swoich Klientów. W celu jak najlepszego wypełniania przyświecających nam wartości do Państwa dyspozycji pozostawiamy salę konferencyjną oraz 2 gabinety. Zapewnia to możliwość jednoczesnej obsługi większej ilości osób przy zachowaniu komfortu i poufności podczas dokonywania czynności.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz ma obowiązek odmówić przeprowadzenia czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

 

CZYNNOŚCI

Kancelaria notarialna w Gliwicach wykonuje czynności polegające na: notarialnym poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów na bieżąco – bez konieczności wcześniejszego umawiania się na spotkanie. Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po uprzednim telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów w Kancelarii. Warto pamiętać, że notariusz zawsze działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i ma obowiązek odmówić przeprowadzenia czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

OPŁATY

Skorzystanie z usług notariusza polecających na sporządzeniu określonej czynności wiąże się z opłatami. Wynagrodzenie notariusza jest ustalane indywidualnie. Jego maksymalna wysokość regulowana jest przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U 2004.148.1564 z późn. zm.). Ponadto do pobieranego wynagrodzenia doliczany jest podatek VAT wg obowiązującej stawki 23%.

Kancelaria notarialna pobiera ponadto opłaty za wypisy i odpisy, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz opłaty sądowe.

Wydawane przez notariusza wypisy mają moc prawną oryginału aktu notarialnego. Zgodnie z art. 110
ustawy Prawo o notariacie Wypisy aktu notarialnego wydaje się stronom aktu lub osobom,
dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym.

RACHUNKI KANCELARII

Konta Kancelarii do dokonywania płatności
Rachunek do wpłat na poczet wynagrodzenia notariusza, podatków i opłat sądowych

33 1020 2401 0000 0802 0482 6683

 

Rachunek depozytowy Kancelarii

38 1020 2401 0000 0602 0482 6691

Honorujemy płatności kartami płatniczymi VISA i MasterCard, Maestro – dotyczy
to opłat notarialnych wraz z podatkiem od towarów i usług.

 

DOKUMENTY

Zakres dokumentów wymaganych przy dokonywaniu poszczególnych czynności zależy od rodzaju i treści zamierzonej czynności, stanu prawnego oraz okoliczności faktycznych konkretnej sprawy; w każdym przypadku jest on ustalany indywidualnie przez Notariusza lub pracownika kancelarii.

Osoba biorąca udział w czynności notarialnej powinna posiadać przy sobie ważny
dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu wydana cudzoziemcowi).

W celu sprawnego przeprowadzenia każdej czynności prosimy o wcześniejszy kontakt z Kancelarią (osobiście, telefonicznie lub mailowo) celem ustalenia dogodnego dla Państwa terminu spotkania w kancelarii oraz ustalenia zakresu wymaganych dokumentów.

Kontakt

Lokalizacja Kancelaria Notarialna Mariusz Cebulski

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z usług Notariusza, prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny w celu ustalenia dogodnego terminu i godziny spotkania. Z biurem notarialnym w Gliwicach można się również skontaktować celem uzyskania szczegółowych informacji na temat jego działalności tj. dokonywanych czynności. Telefonicznie, osobiście oraz elektronicznie udzielamy również informacji dotyczących opłat za przeprowadzane czynności i wymaganych dokumentów.

Nasze biuro notarialne otwarte jest od poniedziałku do piątku. Istnieje również możliwość dokonania czynności w sobotę po wcześniejszym skontaktowaniu się i umówieniu spotkania. Siedziba biura znajduje się w Gliwicach przy Alei Korfantego 25. Dostępny jest parking dla Klientów.

Dane kontaktowe:

Aleja Korfantego 25
44-100 Gliwice

tel.: 32 239 13 80
kom.: 608 451 132

e-mail:kancelaria@notariuszcebulski.pl